Skip to main content

Udruga BSKS Hrvatska dana 29.01.22. prisustvovala je s dva člana snimanju i mapiranju terena na lokaciji aktiviranja klizišta u Gornjem Vrapču. Dežurstvo Operativnog centra civilne zaštite obavilo je rezervaciju zračnog prostora za potrebe izvođenja letačkih operacija. Nakon što su pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb obavili mapiranje terena, članovi BSKS Hrvatska su u dva naleta obavili jedno mapiranje i snimanje terena. Snimljeni materijali predani su Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne zaštite Zagreb te Dežurstvu Operativnog centra civilne zaštite.