Skip to main content

Danas je održana zajednička terenska vježba civilne zaštite „Samobor – Sveta Nedelja 2023.“ Tema vježbe bila niz potresa s epicentrom u Samoboru i Svetoj Nedelji. Vježba je održana na 20 lokacija na području oba grada. Na vježbi sudjelovalo je oko 200 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite te oko 50 vozila žurnih službi te Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Zagreb, dok je osam članova BSKS Hrvatska bilo zaduženo za dokumentiranje vježbe s zemlje ali i iz zraka. Potreban zračni prostor pripadnici BSKS Hrvatska zatržili su putem AMC mobilne aplikacije po automatiziranom postupku. Nakon završetka vježbe, dva člana BSKS Hrvatska koji dolaze iz sustava vatrogastva sudjelovala su i na drugoj vježbi koja se održavala u Petrovsko , a u organizaciji DVD Petrovsko. Gdje su članovi BSKS Hrvatska bili zaduženi za prjenos slike iz zraka vatrogasnom zapovjedništvu. Kao i na prvoj vježbi potreban zračni prostor pripadnici BSKS Hrvatska zatržili su putem AMC mobilne aplikacije po automatiziranom. postupku.