Skip to main content

Ljetni mjeseci donose odmore, predivne uspomene, neke koje želimo zabilježiti i fotografiranjem i snimanjem iz zraka, no donose nažalost i visok rizik od šumskih požara uslijed ljudske nepažnje i meteoroloških prilika (visokih vrućina).
Postoje situacije koje zahtijevaju iznimnu pažnju i oprez, a to je upravo gašenje požara s protupožarnim zrakoplovima, poznatijim pod imenom “Kanader” zbog naziva tvrtke koja ih proizvodi “Canadair”. Takvi zrakoplovi uvelike pomažu u gašenju šumskih požara a Hrvatska uz svoje susjede ima impresivnu eskadrilu protupožarnih zrakoplova.

Zabranjeno je izvoditi letačke operacije pomoću UAS-a (drona) u blizini intervencija, odnosno u blizini prostora na kojima se odvija intervencija, posebice protupožarne aktivnosti, jer postoji mogućnost da i interventne skupine na terenu imaju vlastite UAS-ove (dronove) kako bi vršili nadzor nad požarištem, te neovlaštena letačka operacija može ugroziti njihove letačke operacije.

Također, bilo kakvo ometanje intervencije protupožarnih zrakoplova opasno je za posadu zrakoplova, pripadnike intervencijskih službi na terenu te se time direktno ugrožava i prolongira gašenje požara.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo također jasno i izričito zabranjuje izvođenje letačkih operacije UAS-ova (dronova) blizu i unutar područja u kojima je u tijeku hitna intervencija, ako za to ne dobiju dopuštenje službi za hitne intervencije.Kazne prema Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo iznose od 400 pa sve do 13.262 eura za operatore zrakoplova i udaljene pilote.

Ovim putem BSKS apelira kroz medije, da se ne izvode letačke operacije u takvim situacijama, i da svako neovlašteno letenje dronom ozbiljno ugrožava tijek intervencije.

AMC portal – prijavite svoj let!
Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management Cell – AMC) združena je civilno-vojna fokusna točka nadležna za dnevno upravljanje zračnim prostorom pod nadležnošću RH, ustrojena u pružatelju usluga u zračnoj plovidbi – Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP).

Pozivamo sve udaljene pilote UAS-ova koji su registrirani pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo da aktivno koriste AMC portal i AMC aplikaciju kako bi na vrijeme rezervirali svoj zračni prostor i prijavili svoju letačku operaciju.

Za registraciju na AMC Portal / AMC Portal Mobile potrebno je ispuniti zahtjev za registraciju na AMC Portalu koji možete pronaći putem ove poveznice. Nakon uspješno završenog postupka registracije na AMC Portalu moguće je s istim pristupnim podacima koristiti i aplikaciju AMC Portal Mobile namijenjenu prije svega korisnicima sustava bespilotnih zrakoplova (UAS) za provedbu svojih aktivnosti po automatiziranom postupku.