Skip to main content

ČLANSTVO

Učlani
se u BSKS

Članstvo u BSKS-u

Članom BSKS-a može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u BSKS-u i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva BSKS-a te prihvaća odredbe Statuta. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruge.

 

Kako postati članom?

Osoba koja želi postati članom BSKS-a podnosi pristupnicu/molbu za prijam.  Prije popunjavanja pristupnice, upoznajte se sa Statutom BSKS Hrvatska.

 

 

 

 

ePristupnica

"*" indicates required fields

Posjedujete li A1/A3 dokaz o završenom osposobljavanju ili A2 certifikat o položenom ispitu za udaljene pilote u skladu sa uredbom (EU) 2019/947*
Accepted file types: pdf, jpg, png, Max. file size: 10 MB.
Da li ste registrirani korisnik AMC portala Hrvatske kontrole zračne plovidbe?*
Da li ste zaposleni u tvrtki koja se bavi prodajom ili distribucijom bespilotnih sustava?*
Da li posjedujete vlastiti bespilotni sustav?*
Da li biste svoj bespilotni sustav stavili na raspolaganje u slučaju krizne ili izvanredne situacije?*
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 10 MB.
Prihvaćam Statut BSKS-a*
Suglasan sam da rukovoditelj podataka (BSKS Hrvatska) upravlja mojim osobnim podacima sa ove pristupnice te se iste može podijeliti s relevantnim službama za zaštitu i spašavanje, te nadležnim službama za izvođenje operacija bespilotnim sustavima u druge svrhe se ne mogu koristiti*