Skip to main content

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Suglasan sam da rukovoditelj podataka (BSKS Hrvatska) upravlja mojim osobnim podacima sa ove pristupnice te se iste može podijeliti s relevantnim službama za zaštitu i spašavanje, te nadležnim službama za izvođenje operacija bespilotnim sustavima u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Voditelj obrade je Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska, e-pošta: info@bsks.hr, telefon: +385 99 721 34 82.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su Gajnički vidikovac I. 10, 10000 Zagreb, e-pošta: info@bsks.hr, telefon: +385 99 721 34 82.

Podaci se prikupljaju i obrađuju u informacijskom sustavu Udruge, kojim se nastoji povećati učinkovitost u razmjeni informacija bitnih za provođenje aktivnosti, a samim time unaprijediti planiranje i provođenje aktivnosti Udruge na razini cijele Republike Hrvatske.

Obradu osobnih podataka vrše organizacije s kojima ispitanik ima ili je imao članstvo, te sve organizacije nadređene tim organizacijama, a čije ustrojstvo je uređeno. Obradu mogu vršiti i druge organizacije ukoliko postoji odgovarajući pravni temelj, a sve sukladno zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju temeljem privole ispitanika čiji podaci se prikupljaju i obrađuju.

Osobni podaci koji se prikupljaju od ispitanika su ime, prezime, OIB, datum rođenja, spol, mjesto i država rođenja, podaci o članstvu, podaci o prebivalištu odnosno boravištu ispitanika, kontakt podaci, podaci o bespilotnom sustavu, podaci o dozvolama za bespilotne sustave.

Osobni podaci koji se ne prikupljaju, ali se stvaraju i obrađuju kroz informacijski sustav su interni identifikacijski broj ispitanika (članski broj u Udruzi), podaci o sudjelovanju ispitanika na osposobljavanjima, natjecanjima i ostalim aktivnostima koje su provedene kroz informacijski sustav, podaci o izrađenim iskaznicama i znački koje su izrađene temeljem zahtjeva podnesenog putem informacijskog sustav.

Osobne podatke organizacije koriste za vođenje evidencije podataka o svojim članovima. Navedenu evidenciju ovlaštene organizacije koriste za potrebe dokazivanja članstva, odnosno za ostvarivanje prava koja se ostvaruju članstvom. Osobni podaci koriste se i u procesu, izradi iskaznica, provođenju natjecanja, osposobljavanja i ostalih aktivnosti koje se odvijaju putem informacijskog sustava. Evidencije o izrađenim iskaznicama, sudjelovanjima na osposobljavanjima, natjecanjima, i ostalim aktivnostima koriste se za potrebe dokazivanja izvršenosti navedenih aktivnosti, odnosno za ostvarivanje prava koje ispitanik ili organizacija ostvaruje izvršavanjem navedenih aktivnosti te ispisivanje dokumenata koji proizlaze iz izvršavanja navedenih aktivnosti. Kontakt podaci ispitanika mogu se koristiti za komuniciranje ovlaštenih osoba s ispitanikom i slanje dokumenata, ukoliko je to potrebno za obavljanje aktivnosti u kojoj sudjeluje ispitanik ili je u interesu ispitanika.

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku:

– zatražiti od voditelja obrade pristup, ispravak, brisanje ili prijenos njegovih osobnih podataka;

– zatražiti od voditelja obrade ograničavanje obrade njegovih osobnih podataka;

– voditelju obrade podnijeti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka;

– povući privolu, s time da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;

– podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Voditelj obrade postupit će po nalogu ispitanika, poštujući pri tome zakonitost obrade.

Sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka (Uredba EU 2016/679), izjavljujem da sam informiran o obradi mojih osobnih podataka od strane voditelja obrade, te

– Dopuštam prikupljanje i unos mojih osobnih podataka u informacijski sustav, čime ih ovlaštene organizacije s kojima Udruga surađuje te ih mogu koristiti za evidenciju podataka o članovima, zaposlenicima ili pripadnicima;

Bez ove privole nije moguća obrada podataka u svrhe nabrojane ispod, a ispitanik svoje će svoje podatke u slučaju potrebe morati dostavljati na druge načine.

– Dopuštam obradu mojih osobnih podataka u procesima nužnim za provedbu osposobljavanja;

Bez ove privole provoditelj osposobljavanja neće moći u potpunosti provesti osposobljavanje kroz informacijski sustav i samim time ispitanik možda neće moći pristupiti osposobljavanju.

– Dopuštam da Voditelj obrade (BSKS Hrvatsaka) kao registrirani operator bespilotnih sustava pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo u istoj moje osobne podatke upotrebi kako bi se registriao kao svog udaljenog pilota bespilotni sustava.

– Dopuštam da Voditelj obrade (BSKS Hrvatsaka) kao registrirani operator pri Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe registrira u istoj moje osobne podatke upotrebi kako bi se registrirao kao svog udaljenog pilota bespilotni sustava.

– Dopuštam da Voditelj obrade (BSKS Hrvatsaka) upotrebi moje ime i prezime za izradu službene elektronske pošte.

– Dopuštam obradu mojih osobnih podataka u procesu dodjele priznanja i/ili nagrada;

Bez ove privole ispitanik neće moći dobiti priznanja i/ili nagrade od strane Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska i/ili institucija s kojima Udruga surađuje, a ovisno o propisima dodjeljivača, možda neće moći dobiti niti druga priznanja.

– Dopuštam Obradu mojih osobnih podataka u procesu izrade službenih iskaznica;

Bez ove privole Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska ispitaniku ne može izraditi člansku iskaznicu koja je temelj za ostvarivanje prava i povlastica.

– Dopuštam Uvid mojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, datum rođenja, službeni kontakt podaci) Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska

Bez ove privole ostalim organizacijama biti će otežana komunikacija s ispitanikom u okviru provođenja aktivnosti Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska.