Skip to main content

Tri člana DVD-a  Trnje koji su ujedno i članovi BSKS Hrvatska  odradili su  testiranje i pregled lokacije na kojoj se planira održati vježba u organizaciji Hrvatska vatrogasna zajednica – HVZ. Zračni prostor rezerviran je putem mobilne aplikacija AMC od strane člana i savjetnika za komunikaciju BSKS Hrvatska.