Skip to main content

Nakon razornog potresa koji je pogodio jutros Tursku BSKS Hrvatska je u koordinaciji s Državnoj intervencijskoj postrojbi civilne ponuđeni resursi u vidu Response UAS Team za potrebe podrške prilikom traganja i spašavanja kao i drugih zadaća.

Response UAS Team je kapacitet u vidu bespilotnih sustava i osposobljenih udaljenih pilota koji mogu detektirati ljude pomoću termalnih kamera, napraviti mape pogođenog područja, vršiti ciljane izvide područja u visokoj rezoluciji, vršiti procjenu ugroženosti područja ili pojedinih sektora te mogu osigurati prijenos slike s nepristupačnih terena i terena koji predstavlja opasnost po zdravlje i/ili život spasioca.

Sustav je već pokazao primjenu u sklopu vježbama ali na Zagrebačkom i Petrinjskom potresu.